Personvern

Denne personvernpolicyen (“Policy”) beskriver hvordan (nettstednavn) (“nettstednavn)”, “vi”, “oss” eller “vårt”) samler inn, beskytter og bruker personlig identifiserbar informasjon (“personlig informasjon”) du ( “Bruker”, “du” eller “din”) kan gi på nettstedet (nettstednavnet) og noen av dets produkter eller tjenester (samlet “nettsted” eller “tjenester”). Den beskriver også valgene som er tilgjengelige for deg om vår bruk av din personlige informasjon og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Denne policyen gjelder ikke for praksis fra selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer

Innsamling av personlig informasjon

Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du oppretter en konto, publiserer innhold, gjør et kjøp, fyller alle skjemaer på nettet. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen omfatte din e-postadresse, navn eller annen personlig informasjon. Du kan velge å ikke gi oss informasjon, men det er ikke sikkert at du kan dra nytte av noen av nettstedets funksjoner. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, er velkomne til å kontakte oss.

Innsamling av ikke-personlig informasjon

Når du besøker nettstedet, registrerer serverne våre automatisk informasjon som nettleseren din sender. Disse dataene kan inneholde informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og -versjon, operativsystemtype og -versjon, språkpreferanser eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet vårt, sider på nettstedet du besøker, tidsbruken på disse sidene, informasjonen du søker på nettstedet vårt, tilgangstider og datoer og annen statistikk.

Behandle personlig informasjon

Du kan få tilgang til, legge til, oppdatere og slette visse personlige opplysninger om deg. Informasjonen du kan vise, oppdatere og slette kan endre seg når nettstedet eller tjenestene endres. Når du oppdaterer informasjon, kan vi imidlertid opprettholde en kopi av uanmeldt informasjon i postene våre. Noe informasjon kan forbli i våre private poster etter sletting av slik informasjon fra kontoen din. Vi vil beholde og bruke informasjonen din som nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre. Vi kan bruke all samlet informasjon hentet fra eller inkorporere din personlige informasjon etter at du har oppdatert eller slettet den, men ikke på en måte som vil identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden er utløpt, skal personlig informasjon slettes. Derfor kan ikke retten til tilgang, retten til sletting, retten til utbedring og retten til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

Noe av informasjonen vi samler inn fra deg kan brukes til å tilpasse opplevelsen din; forbedre nettstedet vårt; forbedre kundeservicen og svare på spørsmål og e-post fra våre kunder; behandle transaksjoner; sende nyhetsbrev; sende e-postmeldinger som passordpåminnelser, oppdateringer osv.; kjøre og drifte nettstedet og tjenestene våre. Ikke-personlig informasjon som samles inn brukes bare for å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon angående bruk av nettstedet. Denne statistiske informasjonen er ikke på annen måte samlet på en slik måte som vil identifisere en bestemt bruker av systemet.

Vi kan behandle personlig informasjon relatert til deg hvis ett av følgende gjelder: (i) Du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Merk at under noen lovgivninger kan vi ha lov til å behandle informasjon til du har innvendinger mot slik behandling (ved å velge bort), uten å måtte stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag nedenfor. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personlig informasjon er underlagt europeisk databeskyttelseslovgivning; (ii) Tilveiebringelse av informasjon er nødvendig for utførelsen av en avtale med deg og / eller for eventuelle førkontraktsmessige forpliktelser derav; (ii) Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse du er underlagt; (iv) Behandling er relatert til en oppgave som utføres i allmenhetens interesse eller ved utøvelse av offisiell myndighet som er opptatt av oss; (v) Behandling er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart. I alle fall vil vi gjerne avklare det spesifikke rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om tilbudet av personopplysninger er et lovfestet eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Informasjonsoverføring og lagring

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføring innebære å overføre og lagre informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføring til et land utenfor Den europeiske union eller til enhver internasjonal organisasjon som er underlagt offentlig folkerett eller opprettet av to eller flere land.

EscortLandNorway